Структура криміналістичної методики


2. Структура криміналістичної методики. Загальні положення методики. Структура та види окремих методик розслідування злочинів. Етапи розслідування


У структурі криміналістичної методики розрізняють дві частини:

1) загальні положення криміналістичної методики (теоретичні основи криміналістичної методики, що охоплюють фундаментальні питання даного розділу про його предмет, зміст і значення);

2) видові методики розслідування злочинів (методики розслідування окремих видів злочинів).

Загальні положення криміналістичної методики охоплюють:

 • поняття і сутність методики як розділу науки криміналістики;
 • принципи криміналістичної методики;
 • задачі криміналістичної методики. Роль науково-методичного знання в боротьбі зі злочинністю;
 • система криміналістичної методики, її структурні елементи;
 • історія виникнення і розвитку криміналістичної методики та її джерел;
 • поняття, класифікація і структура видових методик розслідування злочинів;
 • роль криміналістичної характеристики злочинів у створенні і змісті окремих методик.

У структурі криміналістичної методики важливе значення займають окремі (видові) методики розслідування. По суті вони охоплюють основний зміст криміналістичної методики. Їх завданням є розробка типових систем (алгоритмів) дій слідчого, що сприяють обранню оптимальної лінії поведінки в процесі розслідування певного виду злочинів.

Окремі методики мають власну структуру.

Елементами, що визначають зміст структури окремих методик є:

 • криміналістична характеристика злочину;
 • особливості порушення кримінальної справи;
 • особливості початкового етапу розслідування злочинів; типові версії та планування розслідування;
 • особливості тактики підготовки і проведення найбільш характерних слідчих дій і оперативно-розшукових заходів;
 • особливості наступного етапу розслідування; тактика наступних слідчих дій і інших, передбачених законом, заходів;
 • використання спеціальних знань, призначення експертиз;
 • взаємодія слідчих і оперативних працівників;
 • особливості організації профілактичної діяльності слідчих при розслідуванні злочинів.

Класифікація окремих криміналістичних методик розслідування злочинів:

а) за видами злочинів (методика розслідування вбивств; методика розслідування крадіжок і т.д.);

б) за місцем вчинення злочинів (на транспорті; в умовах великого міста і т.п.);

в) за особливостями особи злочинця (методики розслідування злочинів неповнолітніх; осіб, що мають дефекти психіки, і ін.);

г) за особою потерпілого (проти малолітніх і неповнолітніх; проти іноземців і т.д.);

д) за часом, що пройшов з моменту вчинення злочину (особливості методики розслідування злочинів за „гарячими слідами”; нерозкритих злочинів минулих років);

ж) за обсягом:

 • повні, тобто проведення всього процесу розслідування того чи іншого виду злочинів;
 • скорочені, тобто методичні рекомендації з організації і здійснення якого-небудь одного етапу розслідування;

з) за охоплюваними видами злочинів:

 • комплексні, тобто методики розслідування двох або більше взаємозалежних видів злочинів (наприклад, методика розслідування грабежів і розбоїв);
 • конкретні.

Етапи процесу розслідування злочинів:

Початковий етап – період проведення початкових невідкладних слідчих дій, спрямованих на вирішення загальних і специфічних задач (встановлення події, що має ознаки злочину, переслідування і затримання винного за "гарячими слідами”, викриття винного у вчиненому злочині і т.п.);

Подальший етап – період проведення всіх інших слідчих дій, спрямованих на збирання і дослідження доказів у справі, починається після пред’явлення особі обвинувачення (з'ясування обставин, не встановлених на початковому етапі).

Заключний етап – період розслідування, що починається з моменту прийняття слідчим рішення про закінчення розслідування і закінчується направленням справи прокурору або винесенням постанови про закриття кримінальної справи.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 17
2  
Користувачів 223
Наши партнеры
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
Звідки Ви дізнались про сайт ?