Поиск по сайту

Визначення смислових одиниць аналізу текстових масивів при контент-аналізі


Визначення смислових одиниць аналізу текстових масивів при контент-аналізі


Одиниця аналізу, - це окремий елемент того повідомлення (або повідомлень), яке необхідно вивчити. Найпростішим і найменшим з можливих елементів повідомлення є слово, або «лексичний символ». Одиницею більш високого рівня виступає тема, що представляє окреме висловлювання про конкретний предмет.

Існують чіткі методичні вимоги до можливої ??одиниці аналізу: вона повинна бути досить великою, щоб виражати певне смислове значення; досить малою, щоб не висловлювати багато значень; вільно ідентифікуватися. Крім того, число первинних одиниць аналітичного спостереження (елементів) має бути достатньо велике, щоб служити основою для статистичної вибірки.

За одиницю аналізу може бути прийнято:

 • слово,
 • пропозиція,
 • тема,
 • ідея,
 • автор,
 • персонаж,
 • соціальна ситуація,
 • частина тексту, об'єднана чимось, що відповідає змістом категорії аналізу.

Складні види контент-аналізу оперують кількома одиницями аналізу.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
0  
Користувачів 348
Наши партнеры
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
Чи доводилося Вам стикатися з випадками корупцiї у ВНЗ?