Поиск по сайту

Проблема верифікації результатів контент-аналізу


Проблема верифікації результатів контент-аналізу


Складнощі:

• вибір одиниць контент-аналізу залежить від вихідних методологічних принципів дослідників, які можуть не збігатися, в підсумку різні дослідники можуть виходити з різних одиниць аналізу;

• експертні оцінки дослідника залежать від загального рівня його підготовки і знання історичних реалій даного періоду, що грає ключову роль при зведенні одиниць контент-аналізу в категорії;

• особливу увагу слід приділяти перевірці авторства документа, його автентичності.

• необхідно об'єктивно оцінювати ступінь доступності документів, уникаючи сліпої віри архівним матеріалам;

• при аналізі повідомлень їх зміст необхідно інтерпретувати тільки в контексті їх очевидних цілей, враховуючи характер поширення.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
0  
Користувачів 348
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
Як часто ти відвідуєш Studies.In.Ua ?