Поиск по сайту

Громадська експертиза та громадський контроль


Громадська експертиза та громадський контроль як умови паритету держави та суспільства


З великими зусиллями Кабінетом Міністрів України 5 листопада 2008 р. була прийнята Постанова № 976 "Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади”. Прийняття цієї постанови означало початок легалізації і становлення в Україні нової технології зворотного зв’язку влади із громадою, проте й досі її впровадження стикається із труднощами.

Міністерство юстиції України, в складі якого було створено робочу групу з впровадження гендерних підходів на чолі з заступником міністра юстиції (якого призначено координатором з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків) для забезпечення своєчасного та належного виконання щорічних планів проведення гендерно-правової експертизи актів законодавства на відповідні роки. Її основними завданнями є: підготовка пропозицій і складення плану проведення гендерно-правової експертизи актів законодавства на відповідний рік; підготовка пропозицій щодо розроблення нормативно-правових актів у сфері забезпечення гендерної рівності; вивчення досвіду інших країн щодо впровадження гендерних підходів та використання його в роботі міністерства та ін. Крім того, Мін’юст дає роз’яснення з питань, що стосуються реалізації гендерної політики.

Для початку необхідно зауважити, що як на нормативному рівні, так і у спілкуванні вживається три поняття: громадський моніторинг, громадська експертиза, громадський контроль, які на сьогодні вживаються практично як синоніми.

 

 


Соціальна держава як основа соціального діалогу і соціального партнерства


Соціа льна держава — це соціально орієнтована держава, що визнає людину найвищою соціальною цінністю, надає соціальну допомогу індивідам, які потрапили у важку життєву ситуацію, з метою забезпечення кожному гідного рівня життя, перерозподіляє економічні блага відповідно до принципу соціальної справедливості і своє призначення вбачає в забезпеченні гро­мадського миру і злагоди в суспільстві.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 745
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация