Поиск по сайту

Роль громадських організацій в запровадженні паритетної демократії


Роль громадських організацій в запровадженні паритетної демократії


Політико-правову базу для формування паритетної демократії можна поділити на такі компоненти:

 1. правові акти, що регулюють функціонування громадянського суспільства та його відносини з державою;
 2. гендерне законодавство, яке спрямоване на становлення гендерної рівності у нашому суспільстві.

Розглянемо першу групу політико-правових актів. закладення політико-правових та економічних підвалин формування дієздатного громадянського суспільства.. Першим кроком на цьому шляху було прийняття Декларації про державний суверенітет у 1990 р., де проголошено пріоритет загальнолюдських цінностей над класовими, пріоритет норм міжнародного права над національним; кожному громадянину гарантувались права та свободи, а також рівність всіх перед законом. подолання державної монополії на власність та підприємництво і формування підвалин громадянського суспільства в економічній сфері з прийняттям законів «Про власність», «Про підприємництво» третій крок – прийняття Конституції України, яка проголосила пріоритет людини над державою; впровадження посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 1997 р

Другий етап – зміцнення громадянського суспільства в Україні «Про захист прав споживачів» та «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» 1991 р., «Про об’єднання громадян» (втрачає чинність з прийняттям Закону України «Про громадські об’єднання» 2012 р.) й «Про інформацію» 1992 р., «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» 1993 р., «Про звернення громадян» 1996 р.,

Важливим у цій групі є закон «Про органи самоорганізації населення» 2001 р. До таких органів Закон відносить: будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, комітети районів у містах, сільські, селищні комітети. Серед їх повноважень: представництво поряд з місцевими депутатами інтересів відповідної частини територіальної громади, встановлення пропозицій до проектів місцевих програм розвитку та місцевих бюджетів (ст. 14 Закону); вони мають право приймати участь у засіданнях місцевих рад з правом дорадчого голосу у питаннях, що стосуються їх діяльності (ст. 27).


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 832
Наши партнеры
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация