Математичні й статистичні методи


Математичні й статистичні методи: реєстрація, ранжирування, шкалування


Математичні й статистичні методи в педагогіці застосовують для опрацювання отриманих відомостей методами опитування та експерименту, а також для встановлення кількісних залежностей між досліджуваними явищами. Вони допомагають оцінити результати експерименту, підвищують надійність висновків, дають підстави для теоретичних узагальнень. Найпоширенішими з математичних методів, які застосовують у педагогіці, є реєстрація, ранжирування, шкалювання.

Використовують їх для кількісного аналізу фактичного матеріалу, отриманого у процесі дослідження. Вони надають процесу дослідження чіткості, структурованості, раціональності, ефективності при опрацюванні великої кількості емпіричних даних. У педагогічних дослідженнях широко використовують такі їх види:

метод реєстрування — виявлення певної якості в явищах та її кількості (наприклад, кількості запізнень на уроки );

метод ранжування — класифікація даних у певній послідовності (спадання чи зростання показників), визначення місця в цьому ряду (наприклад, складання списку учнів залежно від рівня успішності тощо);

метод моделювання — створення і дослідження моделей. Є засобом теоретичного дослідження психологічних явищ через уявне створення життєвих ситуацій, в яких може відбуватися діяльність людини, змодельованої системи. Допомагає пізнати закономірність поведінки людини у певних ситуаціях;

Статистичні методи — методи математичної статистики, що використовуються для опрацювання експериментальних даних з метою підвищення обґрунтованості висновків.

У педагогіці та психології вони представлені:

а) описовою статистикою (табулювання, графічний вираз та кількісне оцінювання даних);

б) теорією статистичного висновку (передбачення результатів за даними обстеження вибірок);

в) теорією планування експериментів (виявлення та перевірка причинних зв'язків між змінними).


Статистика
0  
Всього матеріалів 4290
0  
Всього коментарів 2
1  
Користувачів 37
Наши партнеры
Информация
Голосование
Чи подобається Вам новий дизайн ?