Етап реалізації цілей


Етап реалізації цілей


Ключова особливість даного етапу полягає в розширенні числа учасників управлінського циклу за рахунок залучення керованих і включення механізмів зворотного зв'язку. Адже в державі, як правило, виконання рішень, по-перше, здійснюється не тільки і навіть не стільки тими людьми, які приймають рішення, а по-друге, ці рішення спочатку розраховуються на широке коло структур і громадян (у тому числі і на противників даних рішень, яким, тим не менш, пропонуються певні обов'язки з виконання тих чи інших завдань).

Зміст технологій держуправління на даному етапі, як правило, визначається дією таких принципів, як адресність (тобто зверненість до певних верств, структурам, організаціям і, отже, припис їм відповідних форм відповідальності); законність; наявність резервної системи реалізації рішень; інституціалізація контролю за процесом реалізації прийнятих рішень; несуперечливість вимог; безперебійна інформація про наслідки і характер реалізації цілей і т.д. Все це дає можливість державі оперативно робити оцінку відомостей на основі вироблених критеріїв очікуваного успіху, з точки зору інтересів державної влади в цілому (або ж організації, відомства), шляхом зіставлення цілей і результатів своєї діяльності, за рахунок коригування (за необхідності) власних дій.

Різноманіття завдань, що стоять перед державою обумовлює виділення всередині даного етапу двох внутрішніх підетапів, кожен з яких передбачає використання специфічних технологій: підетапів підготовки реалізації цілей, який включає в себе аналіз плану дій, пошук і знаходження ресурсів для реалізації завдань і ряд інших заходів; і підетапів оперативного управління реалізацією цілями, що передбачає мотивацію суб'єктів, прийняття так званих "вторинних рішень" (тобто рішень, уточнених у зв'язку з розвитком ситуації), корекцію даного процесу, контроль за використанням ресурсів і поведінкою чиновників і т.п.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4342
2  
Всього коментарів 10
1  
Користувачів 62
Наши партнеры
Обновления new
  • Процесуальні права та обов’язки сторін
  • Процесуальні права - це права, які має суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин і які визначають його правові та фактичні можливості у справі.
  • Сторони у цивільному процесі
  • Сторони у цивільному процесі – ймовірні суб’єкти спірних матеріальних  правовідносин, які беруть участь у справі з метою захисту власних прав,
  • Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність
  • Здатність мати цивільні процесуальні права та обов’язки сторони, третьої особи, заявника, заінтересованої особи (цивільна процесуальна
  • Забезпечення захисту прав малолітніх або неповнолітніх осіб під час розгляду справи
  • Малолітньою є фізична особа до досягнення 14 років. Неповнолітньою є фізична особа, що не досягла 18 років. Статус неповнолітньої особи не
  • Неприпустимість зловживання процесуальними правами
  • Зловживання процесуальними правами завдає шкоди як інтересам правосуддя, так і правам осіб, які беруть участь у цивільній справі і вчиняються з
Информация
Голосование
Звідки Ви дізнались про сайт ?