Поиск по сайту

Виборчий процес і виборча кампанія


Виборчий процес і виборча кампанія


Виборчий процес включає такі етапи:

1) складання та уточнення списків виборців;

2) утворення виборчих округів;

3) утворення виборчих дільниць;

4) утворення виборчих комісій;

5) висування та реєстрація кандидатів у народні депутати України;

6) проведення передвиборної агітації;

7) голосування;

8) підрахунок голосів виборців, встановлення підсумків голосування;

9) встановлення результатів виборів народних депутатів України та їх офіційне оприлюднення;

10) припинення діяльності виборчих комісій.

Виборчий процес завершується через 15 днів після дня офіційного оприлюднення ЦВК результатів виборів депутатів.

У разі необрання Президента в першому турі можливі ще дві стадії:

1) повторне голосування;

2) підра­хунок голосів виборців і встановлення підсумків повторного голосуван­ня та результатів виборів.

Під виборчою кампанією розуміється діяльність з підготовки та проведення виборів, здійснювана в період з дня офіційного оприлюд­нення рішення уповноваженого органу державної влади чи місцевого самоврядування, його посадової особи про призначення виборів і до дня офіційного опублікування результатів цих виборів. Іншими словами, виборча кампанія включає всі етапи виборчого процесу. У цьому зв'язку поняття «виборчий процес» і «виборча кампанія» розглядаються як синоніми.

Виборча кампанія являє собою особливий вид політичного управління. В якості суб'єкта управління в ній виступає команда (партійна організація, група однодумців, політичні консультанти) на чолі з кандидатом, а об'єктом є потенційні виборці. Мета управління визначається тими завданнями, які ставить перед собою кандидат. Як показує практика, далеко не всі кандидати, вступаючи в передвиборчу боротьбу, орієнтуються на перемогу. Деякі з них розглядають виборчу кампанію як можливість привернути до себе увагу, пройти попередню "розкрутку" з метою участі у наступних виборах або просто намагаються відтягнути на себе частину голосів сильних суперників-якого кандидата і т.д.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 1175
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация