Поиск по сайту

Розмежування понять "політична інформація" і "політично значуща інформація"


Розмежування понять "політична інформація" і "політично значуща інформація"


„Політична інформація” співвідноситься із змістом повідомлень про явища, факти і події, що відбуваються в політичній сфері суспільства. Обсяг поняття „політично значуща інформація” охоплює зміст усієї сукупності повідомлень, які змінюють стан політичних акторів в процесі їх громадсько-практичної діяльності. Залежно від конкретної ситуації не всяка „вхідна” політична інформація стає політично значущою.

У той самий час елементом політично значущої інформації може стати зміст повідомлення про події і іншої сфери суспільного життя, що торкається інтересів будь-якого політичного актора.

Це можуть бути відомості про факти з області економіки (наприклад, інформація про покращання чи погіршення економічної ситуації в регіоні, що поширюється в період виборчої кампанії), науки, мистецтва, культури і навіть інформація суто технічного характеру (наприклад, характеристики національної системи протиракетної оборони, що розробляються в США і становлять об’єкт зацікавлення спецслужб багатьох держав).

Виділяють такі види політичної інформації:

1) констатуюча (нейтральна);

2) спонукальна (яка закликає до певних дій);

3) мотивуюча. Спонукальна інформація може бути спрямована на активацію („підштовхування” до дій у певному напрямку) і дестабілізацію (руйнування політичних структур, норм і форм поведінки або діяльності).


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 809
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация