Поиск по сайту

Структура політичних технологій


Структура політичних технологій


Структуру політичних технологій утворюють три основних елементи, кожен з яких, у свою чергу, має складну будову.

Перший елемент - технологічне знання, що поєднує науково-прикладне знання політичних проблем з їх оцінкою. Його зміст складається зі знань і позицій наступних суб'єктів політичних технологій: технолога, що аналізує політичні події та процеси; замовника, який визначає конкретні цілі; виконавця, який безпосередньо вирішує завдання оптимального застосування відповідних процедур, прийомів і способів впливу на політичний процес.

Другий елемент - процедури, прийоми, методики впливу. У них знаходять своє відображення ті конкретні вміння та навички здійснення цілеспрямованих дій, якими володіють суб'єкти політичних технологій.

Третій елемент - технічне та ресурсне забезпечення. Воно включає фінансові, технічні та інші засоби, які можуть бути використані в процесі застосування конкретних технологічних прийомів («розкручування» кандидата, формування відповідного іміджу і т.д.), а також кадрові структури і їхні резерви.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 749
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация