Структура та основні форми політичних конфліктів


Структура та основні форми політичних конфліктів


Політичний конфлікт - це зіткнення, протиборство різних соціально-політичних сил, суб'єктів політики в їх прагненні реалізувати свої інтереси, пов'язані з боротьбою за здобуття або утримання влади.

Структура:

 • об’єкт політичного конфлікту – певна сфера реального життя, коло суспільних, організаційних і міжособистісних відносин в яких між людьми виникають протиріччя
 • предмет – конкретне спірне питання яке необхідно вирішити, підчас взаємодії людей або груп пов’язаних між собою відносинами залежності
 • опоненти – безпосередні учасники політичного конфлікту
 • конфліктні відносини і дії
 • способи конфлікту

Латентна форма - приховане (латентне) протікання конфлікту, при якому протиріччя між тими чи іншими суб'єктами не виражаються в їх активних політичних діях, формах відкритого протистояння, які завдають чи спрямоваі на завдання шкоди супернику. Конфлікт у даному стані протікає в основному за рахунок зміни внутрішніх станів суб'єктів. При цьому латентний стан протистояння сторін показує, що конфлікт є певною фазою в розгортанні суперечностей між ними і тому не кожне розбіжність інтересів чи розбіжність поглядів суб'єктів на ту чи іншу політичну проблему може закінчуватися конфліктом.

Відкрита форма - втілена в конкретних діях сторін, тобто різноманітних акціях, спрямованих в кінцевому рахунку на переважання над суперником. Залежно від впливу тих чи інших зовнішніх і внутрішніх умов явне протиборство сторін може змінювати свій зміст та інтенсивність. Так, суперечка двох суперників може зачепити інтереси інших політичних суб'єктів. У міру розгортання конфлікту в його врегулювання можуть бути залучені і різноманітні посередники (арбітри), які можуть не тільки збільшити число учасників спору, а й ускладнити зміст конкурентних зв'язків і відносин.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 17
1  
Користувачів 224
Наши партнеры
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
Чого бракує сайту ?