Модель політичної кампанії


Модель політичної кампанії


Політична кампанія — система заходів, які здійснюються суб'єктом політичної дії протягом певного проміжку часу задля досягнення певної політичної мети або створення передумов для її досягнення.

Кампанії різняться:

а) характером мети — виборчі, рекламні, зовнішньополітичні, протестні, лобістські;

б) періодом проведення політичної кампанії — коротко-, середньо- і довготермінові;

в) цільовою аудиторією, на яку спрямовані дії організатора політичної кампанії — загальнонаціональні, регіональні, локальні, міжнародні.

Суб'єктом політичної кампанії можуть бути: держава, окремі органи державної влади, органи місцевого самоврядування, політичні партії, громадські та громадсько-політичні об'єднання, міжнародні політичні організації. Об'єктом впливу політичної кампанії можуть бути: громадяни окремої країни або населення кількох країн, окремі професійні, вікові та інші соціальні групи, населення окремих регіонів країни, населених пунктів, окремі посадові особи. Предметом ведення політичної кампанії можуть бути: діяльність ініціатора кампанії, рішення органів влади, інших політичних суб'єктів, проекти законів та інших законодавчих і нормативних актів, політичні гасла, ідеї тощо.

Остаточною метою політичної кампанії є встановлення комунікації суб'єкта політичної дії — ініціатора кампанії — з цільовою аудиторією, яка виступає об'єктом впливу в процесі політичної кампанії, консолідація певних соціальних або політичних груп навколо певної політичної сили. Водночас паралельно з цим може ставитися мета ослаблення авторитету політичного конкурента.

Особливістю політичної кампанії є те, що вона розгортається в певному соціально-політичному просторі. Тому ступінь її успіху визначається:

а) відповідністю поставленої мети актуальним потребам, настроям цільової аудиторії;

б) адекватністю вибраних засобів як особливостям об'єкта впливу, так і меті кампанії;

в) наявністю ресурсів, які ініціатор може задіяти для проведення політичної кампанії.

Для проведення політичної кампанії можуть застосовуватися такі методи: агітація, переговори, мітинги, роз'яснення, реклама тощо.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4362
0  
Всього коментарів 15
0  
Користувачів 95
Наши партнеры
Обновления new
  • Особи, які можуть та не можуть бути представниками в суді
  • Особи, які можуть бути представниками: адвокат; законний представник. Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
  • Министерство образования и науки Украины изменило правило вступления в высшие учебные заведения
  • Во-первых, в 2019 году МОН увеличит льготы для участников боевых действий. Во-вторых, МОН утвердило новые нормы вступления в бакалаврат и
  • Законні представники у цивільному процесі
  • Законне (необхідне, обов'язкове) процесуальне представництво виникає на підставі закону, адміністративного чи судового акта за наявності таких
  • Види представництва у цивільному процесі
  • ЦПК України прямо класифікацію процесуального представництва не проводить, проте аналіз окремих його статей, що визначають правові засади участі
  • Умови, які необхідні для здійснення функцій представника у цивільному процесі
  • Для того, щоб відбулося процесуальне представництво, повинно бути дотримано низку умов: такі особи мають бути правоздатні та дієздатні, тобто, не
Информация
Голосование
Ви живете...