Поиск по сайту

Стратегія, тактика і ресурси політичної кампанії


Стратегія, тактика і ресурси політичної кампанії


Політична кампанія являє собою ряд заходів, спрямованих на підготовку і здійснення дій, що мають суспільно-політичну значимість. Під такими діями найчастіше маються на увазі проведення виборчої кампанії, участь політичних сил у передвиборчій конкурентній боротьбі.

Стратегія політичної кампанії являє собою ряд розроблених заходів, націлених на успішність політичної кампанії, необхідність проведення яких була визначена в ході досліджень, побудови припущень про політичні дії суперників, виявлення факторів політичного впливу. Стратегія політичної кампанії спрямована на організацію політичної кампанії таким чином, щоб її результат означав реалізацію цілей і завдань, досягнення результатів політичної кампанії.

У ході розробки стратегії політичної кампанії, що проводиться з метою отримання політичної перемоги, досягнення певних політичних позицій, вирішуються такі завдання, як:

 • виявлення груп виборців, які повинні проголосувати за тих чи інших учасників політичних виборів;
 • визначення цільових груп політичної кампанії;
 • визначення основних цілей і завдань, на досягнення яких спрямована виборча кампанія;
 • пошук найбільш раціональних шляхів використання ресурсів політичної кампанії, які є обмеженими.

Тактика політичної кампанії являє собою сукупність методів і прийомів, застосовуваних для управління політичною кампанією. Тактика визначається багато в чому поточними, змінюваними умовами проведення політичної кампанії, появою нових факторів впливу. Складність розробки тактики політичної кампанії полягає в необхідності вироблення рішень безпосередньо при виникненні будь-якої нової політичної ситуації. Однак тактика проведення політичної кампанії може опрацьовуватися і заздалегідь, хоча передбачити появу нових факторів впливу неможливо.

Тактичні методи та прийоми можуть бути різними і вибираються, розробляються залежно від проблем, які потребують вирішення, поставлених цілей, факторів, які порушили запланований хід проведення політичної кампанії.

Тактика політичної кампанії пов'язана з управлінням ресурсами, якими володіють політичні сили, діями самих учасників політичної кампанії, із застосуванням різних методів впливу на політичних суперників, на об'єкт політичної кампанії.

Ресурси політичної кампанії досить різноманітні і численні, але від того, наскільки грамотно вони використовуються в ході проведення політичної кампанії, залежить її успішність. В якості ресурсів політичної кампанії виступають всі можливості політичних сил, які проводять політичну кампанію, їх програма дій, авторитет і т.п.

В якості основних ресурсів виборчої кампанії виділяють:

 • авторитет, популярність політика, що проводить політичну кампанію;
 • фінансові кошти, можливість раціонально ними розпорядитися;
 • підтримка політичних сил, які проводять політичну кампанію, діючими політичними лідерами.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
5  
Користувачів 772
Наши партнеры
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация