Поиск по сайту

Різновиди політичної реклами, її методи


Різновиди політичної реклами, її методи


Арсенал політичної реклами, як і реклами комерційної, виключно багатоманітний, її види і форми практично незчисленні. Особливо він значно поповнився в XX столітті, завдяки науковому прогресу, новим комунікаційним технологіям, появі телефону, радіо, телебачення, компютерної техніки, нарешті Internet.

Важливим засобом політичної реклами були і залишаються плакати. Не менше ефективна форма реклами транспаранти.

У відповідності з каналами сприйняття рекламного повідомлення політична реклама підрозділяється на візуальнуаудіальну та аудіо-візуальну рекламу.

Візуальна реклама включає в себе публікації в друкованих ЗМІ, буклети, вуличні щити, плакати, листівки, календарі.

Аудіальна реклама. Це, перш за все, радіопередачі. Їх перевагою є доступність для аудиторії. Якщо у розмовника приємний голос і переконлива мова, його звернення до аудиторії може бути ефективним навіть при непрезентабельній зовнішності.

Аудіо-візуальна реклама. Це телевізійна і кіно реклама. Вона є найефективнішою як по каналах доступу до аудиторії, так і по масовості охоплення.

Серед основних методів потрібно назвати: поштову розсилку, телевізійні та радіоролики, наочну агітацію (плакати, розтяжки, щити тощо), сувенірну продукцію (значки, вимпели, бейсболки, прапори, футболки тощо), концерти та інші розважальні заходи.

Поштова розсилка. Дуже ефективна для створення ілюзії спілкування персонально з кандидатом. Політик демонструє увагу до конкретного виборця, вказуючи в листі або поштовій картці ім'я та по батькові адресата. Підпис кандидата свідчить про те, що він особисто звертається до потенційного виборця.

Телевізійні ролики. Перш за все - це престижний вид реклами. Вважається також, що телебачення - наймогутніший канал впливу на виборця.

Наочна агітація. Переважно це плакати. Їх можна розділити на два види: із зображенням політика та без зображення політика.

Із зображенням політика. На цих плакатах виборець бачить обличчя кандидата. Ця особа повинна викликати довіру. Значення має ракурс зйомки, розташування фотографії, якість друку.

Без зображення політика. Як правило, такі плакати містять символи компанії. Тут головна увага надається тому, щоб:

а) привернути увагу виборця;

б) зафіксувати увагу, спонукати ознайомитися з плакатом;

в) насадити свідомості виборця основну ідею плаката.

Сувенірна продукція. Використовується для популяризації символіки партії, зображень кандидата та основних гасел кампанії. Тут політична реклама пішла по слідах комерційної. Головна її мета - за допомогою розповсюдження сувенірної продукції забезпечити збереження кандидата або партії в пам'яті виборця.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
4  
Користувачів 732
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация