Поиск по сайту

Моделі та види політичного консультування


Моделі та види політичного консультування


Існує кілька моделей політичного консультування:

1. Разове консультування відбувається по невеликих проблемах, які не можуть надати значного впливу на роботу політичної організації, лідера чи іншого політичного об'єкта.

2. Довгострокове консультування відбувається на підставі договору, який укладають на 2-3 роки. У цьому випадку розробляється довгострокова програма з проблеми, протягом усього періоду втілення програми відбувається консультування клієнта.

3. Групове консультування здійснюється одночасно з декількома працівниками організації, які звертаються за консультативною допомогою.

4. Індивідуальне консультування має на меті навчання одного клієнта прийомам і методам політичної діяльності.

За ступенем трудомісткості розрізняють:

1. Довідкові консультації, які полягають в інформуванні політичних діячів з приводу питань, що їх цікавлять;

2. Дослідницьку роботу, що припускає вироблення стратегій, варіантів управлінських рішень, шляхів для досягнення цілей;

Послуги політичного консультування підрозділяються на зовнішні і внутрішні.

Зовнішні пов'язані з прогнозуванням політичної ситуації, з її оцінкою, визначенням тенденцій і т.д.

Внутрішні полягають у наданні допомоги з вироблення управлінських рішень, щодо підвищення авторитету політика, з розробки стратегій політичної діяльності і т.п.

Так, консультування щодо зовнішніх, факторів направлено на оцінку перспектив, на аналіз даної політичної ситуації та ролі певних політичних сил. Консультування щодо внутрішніх факторів направлено на вироблення рекомендацій щодо їх зміни.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
3  
Користувачів 735
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация