Поиск по сайту

Політичний процес як технологічна діяльність


Політичний процес як технологічна діяльність


Політичний процес є сукупною діяльністю всіх суб'єктів політики, за допомогою якої відбувається формування, розвиток і функціонування політичної системи суспільства в певних тимчасових і просторових межах.

Основними компонентами політичного процесу є суб'єкти політики (соціальні та інституційні), динаміка політичних відносин, політична поведінка і політична діяльність (політична участь). Зі змістовної точки зору в нього входять: інституціалізація політичних інтересів; вироблення і прийняття політичних рішень; реалізація прийнятих програм і установок.

Залежно від об'єкта застосування політичної волі політичні процеси поділяються на внутрішньополітичні і зовнішньополітичні.

Внутрішньополітичний процес протікає між суб'єктами політики ( класами, іншими соціальними групами, націями, партіями, громадськими рухами, політичними лідерами ), серцевиною діяльності яких є завоювання, утримання і використання політичної влади.

Зовнішньополітичний процес поширюється на відносини з іншими державами як мистецтво ведення міжнародних справ. У сучасних умовах зовнішньополітичний процес стає мистецтвом переговорів, досягнення розумних, взаємоприйнятних політичних компромісів.

Форми політичного процесу:

 1. революція і реформа;
 2. політична криза і політичний конфлікт;
 3. політичне рішення і політичний плюралізм;
 4. повстання, бунт, заколот, путч


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 1188
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация