Поиск по сайту

Роль політичних партій у політичному процесі


Роль політичних партій у політичному процесі


У демократичних суспільствах найбільш помітний вплив на розгортання політичного процесу і формування владних відносин роблять політичні партії. Вони є одними з найважливіших інститутів політичної системи. Специфіка цього феномена полягає в тому, що це - єдиний в суспільстві цивільний інститут, функції якого тільки політичні.

Політична партія - це зареєстроване згідно з законом добровільне об'єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.

Ознаки:

 • наявність певної ідеології або особливого бачення світу;
 • націленість на завоювання та утримання влади або вплив на неї;
 • наявність відповідної організаційної структури;
 • підтримка її політики тими верствами суспільства, інтереси яких партія захищає.

Відсутність будь-якої з зазначених ознак в певній організації перетворює її на іншу за своєю природою - тобто непартійну - інституцію.

Основні функції політичних партій:

 • боротьба за владу, за використання її або за контроль над нею;
 • виявлення, формування та обгрунтування інтересів відповідних верств і груп, визначення цілей і завдань, принципів і засобів їх досягнення;
 • формування громадської думки, вплив на неї з метою залучити на свій бік якомога більше число прихильників;
 • формування та відбір кадрів для партії, державних структур і різних громадських організацій;
 • розробка і здійснення політичного курсу;
 • політична соціалізація - передача традицій від одного покоління іншому, політичне виховання суспільства в цілому або певної його частини.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 749
Наши партнеры
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация