Поиск по сайту

Європейський Союз як інтеграційне об’єднання


Європейський Союз як інтеграційне об’єднання. Цілі створення та діяльності ЄС


Європейський Союз — це інтеграційне міждержавне об’єднання 28 європейських країн, що поєднує в собі риси міжнародної організації і федеральної держави.

Головними цілями Європейського Союзу у відповідності із Договором про Європейський союз є:

 1. підтримувати мир, свої цінності та добробут своїх народів
 2. надавати своїм громадянам простір свободи, безпеки й правосуддя
 3. створення внутрішнього ринку
 4. боротьба проти соціального вилучення та дискримінації, підтримує соціальну справедливість та захист, рівність жінок і чоловіків, зв’язок між поколіннями, захист прав дитини
 5. підтримувати економічну, соціальну та територіальну єдність держав-членів та солідарність між ними
 6. повага до культурної багатоманітності держав-членів
 7. створення економічного і валютного союзу
 8. Союз підтримує та поширює свої цінності та інтереси, сприяє захисту своїх громадян


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
4  
Користувачів 1391
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация