Поиск по сайту

Компетенція Ради ЄС


Компетенція Ради ЄС


Рада ЄС виконує шість головних функцій:

 1. приймає законодавство ЄС (у багатьох сферах політики разом з міжнародними організаціями)
 2. координує економічну політику держав-членів
 3. укладає міжнародні угоди між ЄС та третіми державами або міжнародними організаціями
 4. приймає бюджет ЄС (разом з Європейським Парламентом)
 5. розробляє спільну зовнішню політику та політику безпеки ЄС, керуючись стратегічними настановами Європейської Ради
 6. координує співробітництво між національними судовими установами і силами поліції у кримінально-правовій сфері

 

 


Порядок роботи Ради ЄС


Чинними нормативно-правовими документами та Внутрішнім регламентом Ради не встановлено заздалегідь фіксованих термінів проведення її засідань. Скликання на засідання Ради здійснюється її головою, що змінюється кожні півроку, або на вимогу одного з її членів чи Європейської Комісії за необхідності. Частіше за інші збирається Рада з загальних питань у складі міністрів закордонних справ, а також Екофін, який об’єднує міністрів економіки та фінансів. Ці збори становлять майже 2/3 засідань Ради.

У разі, коли Рада розглядає та проводить голосування щодо законодавчих актів, її засідання проводяться відкрито.

Характеризується двома основними ознаками:

- її засідання відбуваються не на постійній основі;

- склад Ради та її назва змінюються залежно від порядку денного її роботи, із залученням різних представників урядів держав-членів (на рівні міністрів) до участі в засіданнях.

Рада діє кваліфікованою більшістю, окрім випадків, коли інше передбачено Договорами.

З 1 листопада 2014 року кваліфікованою більшістю буде вважатись щонайменше 55 % членів Ради, що має у своєму складі принаймні п’ятнадцять осіб і в якій представлені держави-члени, що охоплюють принаймні 65 % населення Союзу.

Блокувальну меншість мають складати принаймні чотири члени Ради, інакше слід вважати, що кваліфікованої більшості досягнуто.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1029
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация