Поиск по сайту

Значення та перспективи виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС


Значення та перспективи виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС


– Це рішення має стратегічне значення для країни. Воно полягає у відновленні поступальності євроінтеграційного курсу. Україна ще раз підтвердила, що вона має твердий намір приєднатися до європейського товариства, бути європейською країною, дотримуватися європейських цінностей, яким вона віддана.

Ця Угода матиме дуже важливе міжнародне значення.

По-друге, це говорить, що ми виходимо з російської сфери впливу і входимо в європейську цивілізацію, до європейського політичного простору. Це – велика цивілізаційна перемога України, бо курс коливання поміж Європою та Росією вже завершився.

По-третє, це означає, що з ратифікацією цієї Угоди, Україна поставила хрест на реінтеграційних об’єднаннях типу Митного чи Євразійського союзу, за допомогою яких Росія хотіла позбавити Україну державного суверенітету. З підписанням і ратифікацією цієї Угоди, повернення в Росію шляхом цих проектів добровільно виключається.

По-четверте, Угода відновлює довіру у міжнародного бізнесу до України. Оскільки, країна вперше за 23 роки чітко визначила свою належність до європейського простору і в перспективі це закладає стабільність у відношеннях України зі світом і з Європою, зокрема. Ця стабільність дає чіткий сигнал іноземним інвесторам, про можливість вкладати капітали в Україну.

Це також відкриває крок до економічної інтеграції з ЄС, тому що ця політична частина покликана проводити політичні реформи в Україні і досягти копенгагенських вимог політичного характеру, що буде запорукою для проведення економічних реформ в Україні.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
4  
Користувачів 772
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация