Поиск по сайту

Проблема дефіциту демократії в ЄС


Проблема дефіциту демократії в ЄС


Специфічною проблемою ЄС є дефіцит демократії недостатня участь громадян у процесі вироблення політики Союзу.

Дефіцит демократії - явище, притаманне сучасним демократичним режимам або міжнародним організаціям, яке характеризується недостатнім рівнем демократичної легітимності їх інститутів та певною невідповідністю їх діяльності, механізмів та процедур сучасним демократичним стандартам.

В ЄС піддають серйозній критиці модель демократії Союзу, яка сформувалася останніми роками. На думку критиків, основними вадами демократії в ЄС є:

- небезпека «тиранії більшості». Створювані в єдиній Європі структури змушують держави-члени всупереч власним інтересам приймати волю євроінтеграторів. Більшість законів нав'язуються бюрократами з Брюсселю, яких ніхто не обирав. Вони перебирають на себе законодавчі функції національних парламентів;

- брак «демократичної легітимності». Структури ЄС є забюрократизованими і негнучкими, а контроль за ними з боку європейської громадськості - надзвичайно слабким і неефективним. Більшість держав-членів позитивно розцінюють діяльність ЄС, проте визнають, що їх вплив на прийняття рішень в Союзі є недостатнім.;

- віддаленість організацій від окремих громадян. Лише один інститут ЄС - Європейський Парламент - обирається безпосередньо громадянами, які на виборах скоріше керуються національними перевагами, ніж пріоритетами єдиної Європи.;

Новаціями Лісабонського договору щодо зміцнення демократії в ЄС є:

посилення ролі Європейського Парламенту;

- більше залучення національних парламентів;

гарантування прав людини та громадянських свобод: Хартія фундаментальних прав стала юридично зобов'язуючим документом та набула однакового правового статусу з договорами, хоча вона і не потрапила до тексту Лісабонського договору;

сильніший голос громадян: Договір містить положення щодо права на громадянську ініціативу - наявність підписів щонайменше одного мільйона громадян з певної кількості держав-членів є підставою для звернення до Комісії з проханням розробки та висунення нової законодавчої ініціативи;

- хто що робить: відносини між державами-членами та ЄС стануть більш зрозумілішими завдяки чіткій категоризації повноважень;

вихід зі складу ЄС: Лісабонський договір вперше визнає можливість виходу держав-членів зі складу Союзу.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 889
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация