ТЕМА 7. Вибіркове спостереження у правовій статистиці

ТЕМА 7. Вибіркове спостереження у правовій статистиці

ТЕМА 7. Вибіркове спостереження у правовій статистиці 1. Теоретичні основи вибіркового методу 2. Способи відбору у вибіркову сукупність 3. Помилки вибірки
ТЕМА 6. Середні величини та їх застосування у правовій статистиці

ТЕМА 6. Середні величини та їх застосування у правовій статистиці

ТЕМА 6. Середні величини та їх застосування у правовій статистиці   1. Поняття середньої величини 2. Види середніх величин 3. Ступеневі середні 4. С труктурні середні 5. Показники варіації
ТЕМА 5. Система статистичних показників

ТЕМА 5. Система статистичних показників

ТЕМА 5. Система статистичних показників 1. Статистичні показники, їх суть та види 2. Види відносних величин
ТЕМА 4. Зведення та групування статистичних даних. Статистичні таблиці

ТЕМА 4. Зведення та групування статистичних даних. Статистичні таблиці

ТЕМА 4. Зведення та групування статистичних даних. Статистичні таблиці 1 . Поняття статистичного зведення та його види 2. Групування у правовій статистиці 3. Прийоми статистичних групувань 4. Ряди розподілу та їх види 5. Статистичні таблиці 6. Графічне зображення статистичних даних 7. Види графіків та правила їх побудови
ТЕМА 3. Статистичне спостереження

ТЕМА 3. Статистичне спостереження

ТЕМА 3. Статистичне спостереження 1. Поняття статистичного спостереження та його об’єкти 2. Види статистичного спостереження 3. Способи статистичного спостереження 4. Організація статистичного спостереження 5. Програма статистичного спостереження 6. Помилки спостереження та види контролю даних
ТЕМА 2. Організація правової статистики в Україні

ТЕМА 2. Організація правової статистики в Україні

ТЕМА 2. Організація правової статистики в Україні 1. Предмет і завдання правової статистики 2. Основні галузі правової статистики 3. Загальні положення про ведення документів первинного обліку у правоохоронних органах 4. Порядок заповнення і подання документів первинного статистичного обліку органами дізнання і попереднього слідства 5. Облік і звітність у судових органах
ТЕМА 1. Вступ до правової статистики

ТЕМА 1. Вступ до правової статистики

ТЕМА 1. Вступ до правової статистики 1.  Поняття та предмет статистики 2.  Історія розвитку статистичної науки 3.  Методи статистики та етапи статистичного дослідження 4.  Основні категорії статистичної науки 5.  Нормативне забезпечення та організація статистики в Україні
Статистика
0  
Всього матеріалів 4287
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 27
Наши партнеры
Обновления new
Информация
Голосование
Звідки Ви дізнались про сайт ?