Поиск по сайту

Методика підготовки прокурора до підтримання державного обвинувачення


Методика підготовки прокурора до підтримання державного обвинувачення


Проблема підтримання державного обвинувачення у суді по своїй суті є досить складною.

Після того як слідчий надав прокуророві кримінальну справу, слідчий пропонує прокуророві разом із справою підсумковий процесуальний документ у вигляді обвинувального акту в якому йдеться про те, який злочин був скоєний, якими способами, надається аналіз і оцінка доказів які здобуті в ході КП. Потім подається характеристика обвинуваченого і кваліфікація скоєного злочину згідно з КК. Цей обвинувальний акт підписується слідчим з ним може погодитися наглядаючий прокурор, а у випадках якщо він погоджується, то він затверджує цей обвинувальний акт шляхом накладення свого підпису із зазначенням дати затвердження. З цього часу починається державне обвинувачення.

У відповідній прокуратурі до кожного КП заводиться і мається контрольна папка «Наглядове провадження». Після затвердження обвинувального акту прокурор вирішує хто буде підтримувати державне обвинувачення в суді.

Прокурор повинен заздалегідь призначити державного обвинувача по конкретній справі для того, щоб він міг якісно і всебічно підготуватися до виконання свого завдання. Вивчення справи починається з кінця, щоб освоїти суть. При цьому державний обвинувач повинен звернути особливу увагу на такі питання:

 • чи внесено до ЄРДР;
 • чи правильно складена постанова про відкриття КП;
 • чи притягувалися до відповідальності всі особи, що причетні до скоєного злочину;
 • чи забезпечено слідчим право на захист осіб, що скоїли злочин;
 • чи правильно кваліфіковані дії відповідно до КК;
 • чи правильно обрана слідчим міра запобіжного заходу відносно підозрюваної особи;
 • чи зібрано слідчим характеризуючи матеріали відносно підозрюваних і потерпілих;
 • чи заявлено в межах КП цивільний позов про повернення збитків;
 • чи правильно складений обвинувальний акт.

При вивченні справи обвинувач складає умовний конспект з цієї справи. Цей конспект містить 3 вертикалі колонки

 1. фіксує короткі відомості з КП з посиланням на сторінку
 2. які питання він планує поставити у судовому засіданні
 3. що отримано в суді

Крім КС обвинувач повинен ознайомитися з відповідним законодавством, науково-практичними коментарями, з ПП ВСУ.

Після того як прокурор направив справу до суду суд призначає дату, час, місце попереднього розгляду справи. Участь прокурора у попередньому розгляді справи є обов’язковою. При попередньому розгляді в суді з’ясовуються:

 • чи зібрано достатньо доказів по цій справі;
 • чи немає підстав для закриття провадження;
 • чи правильно обрано слідчим міра запобіжного заходу.

Якщо суд дійде висновку про можливість розгляду справи по суті, то він виносить постанову про призначення її до розгляду і з цього часу обвинувачений стає підсудним. Після вивчення КП прокурор повинен скласти проект обвинувальної промови в суді.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
3  
Користувачів 730
Наши партнеры
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация