Поиск по сайту

Участь прокурора в касаційному судовому провадженні


Участь прокурора в касаційному судовому провадженні


Право касаційної скарги, на судове рішення у кримінальній справі надається прокурору, який брав участь у судовому розгляді, а також незалежно від його участі в розгляді справи прокурору вищого рівня: Генеральному прокурору України, його першому заступнику та заступникам, керівникам регіональних прокуратур, їх першим заступникам та заступникам, крім випадків, коли йдеться про рішення у кримінальних провадженнях, розслідування в яких здійснювалося Національним антикорупційним бюро України, - у таких випадках відповідне право надається прокурору, який брав участь у судовому розгляді, а також незалежно від його участі в розгляді справи: керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його першому заступнику та заступнику.

Прокурори наділені широкими повноваженнями, які вони можуть реалізувати на стадії касаційного провадження.

Можна виділити дві форми участі прокурора на стадії перегляду судових рішень у касаційному порядку:

1) безпосередня участь прокурора на стадії касаційного провадження: право подання касаційної скарги, прокурори можуть оскаржувати в касаційному порядку судові рішення незалежно від підстав, обумовлених для інших осіб, які мають право на касаційне оскарження, а в разі постановлення судових рішень на підставі угоди – лише з підстав призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, у якому така угода не може бути укладена (ч. 3 ст. 424 КПК України), доповнення, зміни або відмови від касаційної скарги (ст. 432 КПК України), подання заперечення на касаційні скарги інших учасників провадження протягом установленого КПК строку (ч. 1 ст. 431 КПК України), відмови від касаційної скарги (ст. 432 КПК України).

2) здійснення нагляду за дотриманням законності прокурорами нижчого рівня під час касаційного провадження: забезпечення належного та своєчасного вивчення матеріалів кримінальних проваджень і участь прокурорів у їх розгляді судами відповідних інстанцій (п. 29.2, 31, 33 Наказу Генерального прокурора України організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні»), складання вмотивованих висновків щодо якості здійснення прокурором повноважень у кримінальному провадженні (п. 35.1 Наказу Генерального прокурора України «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні»), доповідати про результати вивчення матеріалів справ і думку щодо законності оскаржуваних рішень заступнику прокурора обласного рівня або заступникові Генерального прокурора України, відповідно до розподілу обов’язків, і складати письмові висновки з цих питань.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
3  
Користувачів 730
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация