Економіка (Шпаргалки)

Шпаргалки - Економіка


1. Поняття економіки. Головна функція економіки

2. Основна економічна проблема. Складові основної економічної проблеми

3. Завдання та система економічних наук

4. Рівні дослідження економічних питань

5. Методи дослідження економічних питань

6. Функціональна структура

7. Галузева структура економіки

8. Територіальна структура економіки

9. Структура економіки на макроекономічному рівні

10. Відмінності економічних законів і їх класифікація

11. Суть економічних законів

12. Суть і роль потреб в економічному розвитку

13. Структура потреб

14. Взаємозв’язок потреб і виробництва

15. Суть і види економічних інтересів

16. Суть і структура економічних ресурсів

17. Суть і структура чинників виробництва

18. Економічний продукт

19. Відтворення і відтворювальний процес

21. Типи економічних відносин

23. Власність як економічна категорія

24. Форми власності та їх характеристика

25. Напрямки розвитку відносин власності

26. Сутність та особливості натурального господарства

27, 28. Сутність та особливості товарного виробництва

29. Товар і його властивості

30. Визначення сутності грошей. Функції грошей

31. Історія виникнення грошей

32. Сучасні види грошей

33. Грошові системи та їхні типи

34. Грошові агрегати

35. Суть і функції ринку

36. Принципи ринкової економіки

37. Інститути, які необхідні для нормального функціонування ринку

38. Класифікація ринків

39. Ринкова інфраструктура

40. Держава і ринок

41. Попит

42. Пропозиція

43. Ринкова рівновага

44. Еластичність попиту і пропозиції

45. Сутність та функції конкуренції

46. Способи здійснення конкурентної боротьби

47. Внутрішньогалузева та міжгалузева конкуренція

48. Форми конкуренції та типи ринкових ситуацій

49. Антимонопольне законодавство та регулювання економіки

50. Суть виробництва

52. Виробнича функція

53. Витрати виробництва

54. Доходи

56. Сутність прибутку

57. Функції прибутку

58. Джерела отримання прибутку

59. Індивідуальне відтворення

60 (72). Кругооборот і оборот фондів

61. Сутність підприємництва та підприємницького середовища

62. Економічні, соціальні та правові умови, що необхідні для здійснення підприємницької

63. Види підприємництва

64. Форми підприємництва

65. Порівняльна характеристика об’єднань підприємств

66. Ринок праці і механізм його функціонування

67. Заробітна плата та її форми. Номінальна і реальна заробітна плата

68. Ринок невідтворних ресурсів

69. Земельні і рентні відносини

70. Визначення ціни землі

71. Ринок інвестиційних ресурсів

73. Час обігу виробничих фондів. Основні і оборотні фонди підприємства

74. Знос основних фондів підприємства. Амортизаційні відрахування, їх функціональна роль і способи начислення

75. Фінансовий ринок

76. Показники обсягу національного виробництва

77. Показники рівня зайнятості

78. Показники рівня цін

79. Показники сфери зовнішньоекономічних зв’язків

80. Показники розподілу доходів та рівня життя

81. Основи економічного зростання

82. Типи економічного зростання

83. Наслідки економічного зростання

84. Циклічність економічного розвитку. Економічний цикл і його фази

85. Економічна криза

86. Державне регулювання макроекономіки

87. Змішана система управління макроекономікою

88. Сутність, види, вимір безробіття

89. Поняття та шляхи стимулювання зайнятості

90. Інфляція: сутність, аналіз чинників та антиінфляційних заходів

91. Державний бюджет та його структура

92. Бюджетний дефіцит: причини виникнення та підходи до регулювання

93. Характеристика міжнародних економічних відносин

94. Характеристика глобальних економічних проблем

95. Економіка європейських держав

96. Економіка США

97. Канада у міжнародних економічних відносинах

98. Економіка держав Латинської Америки та Азії

99. Японська економіка

100. Економіка країн Африканського континенту

Статистика
0  
Всього матеріалів 4285
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 11
Наши партнеры
Обновления new
  • Понятие преступления
  • Преступление, как и любое другое правонарушение, является поступком человека. Понятие преступления в уголовном законе является универсальной и
  • Принципы силы закона Украины об уголовной ответственности
  • Привлечение к уголовно-правовой ответственности определенными государственными органами в Украине осуществляется на основе нескольких принципов, в
  • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
  • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
  • Условия применения выдачи или передачи преступника
  • Основанием выдачи  является совершение лицом общественно опасного деяния, которое согласно законодательству Украины и законодательства государства
  • Универсальный принцип закона Украины об уголовной ответственности
  • Космополитический (универсальный)  и реальный принципы предусматривают распространение действия уголовного законодательства Украины на общественно
Информация
Голосование
Оцініть сайт