Поиск по сайту

Активна життєва позиція особистості


Активна життєва позиція особистості


В якості однієї з важливих характеристик активності особистості виступає активна життєва позиція, наявність якої свідчить про зміну всього способу життя особистості.

Активна життєва позиція особистості має формуватися поступово. Вона виробляється протягом тривалого часу, в результаті долання повсякденних труднощів, оволодіння соціальним досвідом, професійною майстерністю.

Показниками активної життєвої позиції виступають:

 • цілеспрямованість і усвідомленість дій і вчинків;
 • відповідальність і активність у різних видах діяльності;
 • результати діяльності і суспільної активності особистості, що відповідають вимогам і умовам життя в суспільстві.

Активна життєва позиція - стійка позиція особистості, спрямована на зміну і перетворення суспільних умов життя відповідно до свого переконання, поглядів і совісті. Важливим для розуміння активної життєвої позиції є вимога дотримання автономії, автономних прав і громадянських свобод особистості. Активна життєва позиція стає в громадянському суспільстві невід'ємною рисою життєдіяльності автономних суб'єктів. Вона виражає їх прагнення до розширення і зміцнення свого життєвого простору, що розглядається в контексті самореалізації та вільної творчості.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
3  
Користувачів 735
Наши партнеры
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация