Поиск по сайту

Конформізм (підлеглість групі)


Конформізм (підлеглість групі)


Конформізм – підпорядкування індивіда під думку більшості, безумовну згоду з позицією оточуючих незалежно від того, чи відповідає це оцінці самої особи; відмова від власної думки, прийняття позиції соціальної групи незалежно від відповідності такої позиції своїм відчуттям, логіці, прийнятим нормам або морально-етичним стандартам.

1. Нормативний вплив групи – підпорядкування її нормам, страх бути відкинутим групою, втратити її підтримку, прагнення заслужити схвалення групи, побоювання бути вигнаним, стати чужим і т. д.

2. Інформаційний вплив – прагнення в умовах неясної ситуації покластися на думку інших, що володіють, імовірно, більш надійною інформацією.

Особливим різновидом конформної поведінки є автоматичне підпорядкування людини команді особи, що володіє (на думку такої людини) владним авторитетом. Експериментально було доведено, що люди здатні заподіяти біль, страждання, навіть зазіхнути на життя іншої людини, керуючись тільки своїм уявленням про те, що той, хто віддає такий наказ має на це право. При цьому власна оцінка змісту такого наказу відсутня, а також, усуваються такі стримуючі мотиви, як почуття жалості, вимоги моралі і т. д.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 831
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация