Поиск по сайту

Виникнення організацій. Побудова організацій


Виникнення організацій


Організація як форма соціальної спільності присутня кругом. Люди працюють в організаціях різного типу, живуть в організованих поселеннях, купують все, що потрібно для життя в основному в торгових організаціях, вчаться, відпочивають, народжуються, відправляються на кладовища - все це відбувається в організаціях або через них.

Організації — це великі групи людей, створені для того, аби щось робити — заробляти гроші, виховувати дітей, вести війну, або виробляти товари. Соціальними організаціями є: підприємства, школи, ресторани, банки, контори тощо (соціальні організації ще називають формальними групами). Організація створюється саме для організації роботи певної групи людей, спрямованої на виконання певного комплексу суспільно значимих завдань.

1. Причина виникнення організацій полягає у потребі координації діяльності людей у виробничому процесі.

2. Причиною виникнення організації є прагнення об'єднати у групу індивідів для ефективніших комунікацій.

 

 


Побудова організацій


В побудові організацій можна виділити два основних аспекти, дві основні теорії.

Перша, суть якої полягає в тому що, організація будується і керується групою осіб, не визнаючи лідера. Її діяльність починається з групи осіб, яка з часом збільшується.

Друга, відповідно протилежна, акцентує увагу на особі лідера навколо якого гуртується маса, та ідеями якого вона керується.

На своїх первинних засадах організація дійсно будується групою осіб з спільними ідеями та позиціями. Потім же, коли ця група осіб розширюється кількісно, територіально і відповідно якісно, виникає потреба в лідері. З цього моменту використовується друга теорія. Лідер стає носієм ідеї та принципів організації, а навколо нього гуртуються нові члени організації. Але лідер прямо залежить від первинної основи організації, від групи людей які були на засновницьких позиціях у організації. Найчастіше лідер і є однією з цих осіб.

Отже організація не є груповою чи лідерською (перша і друга теорії), вона існує використовуючи і функціонуючи, групові та лідерські засади.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 749
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация