Поиск по сайту

Основні підходи до дослідження масової комунікації


Основні підходи до дослідження масової комунікації


Масова комунікація - це процес поширення інформації і впливу в суспільстві за допомогою спеціальних коштів, друку, телебачення, радіо, кіно і т. д., в результаті чого повідомлення надходить відразу до великих груп людей.

Концепція тотального впливу

Згідно з нею громадська думка формується здебільшого під тотальним впливом масової інформації. Така інформація багато в чому визначає соціальні цінності і стереотипи.

Такий підхід до вивчення масової комунікації співвідноситься з розумінням соціального світу як «масового суспільства».

Концепція обмежених ефектів

Передбачає врівноважений підхід до вивчення масової комунікації, а ЗМІ вважає відокремленими і незалежними від владних структур соціальними інститутами, які є поширювачами інформації, майже вільними від зовнішнього тиску. Їх завдання інформування суспільства.

Концепція глобалістської орієнтації

Їх прихильники вбачають визначну роль новітніх засобів масової інформації у творенні нової культури, нових засад спілкування і взаємодії людей.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 889
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация