Поиск по сайту

Сучасні тенденції в розвитку масової комунікації


Сучасні тенденції в розвитку масової комунікації


Масова комунікація і реклама. Тенденція підпорядкування масової комунікації чисто комерційним інтересам стала соціально-значущою проблемою, оскільки конкуренція фірм і товарів явно перемістилася на рівень засобів масової інформації. Ефірний час заповнюється численними рекламними роликами, що спонукають глядачів до покупки тих чи інших нових товарів.

Нові засоби масової комунікації і суспільство. Останні два десятиліття ознаменувалися широким поширенням нових засобів масової комунікації. Йдеться про супутникове і кабельному телебаченні, відео, комп'ютерах. Нові інформаційні технології дозволяють активізувати і ефективно використовувати національні та загальносвітові інформаційні ресурси, які в наші дні є одним з найважливіших чинників розвитку цивілізації.

Основними особливостями нових технологій є можливість необмеженого доступу до величезних масивів інформації, а також інтерактивність взаємодії з джерелом інформації.

Нові інформаційні технології дозволяють також оптимізувати інформаційні процеси, які в останні роки займають все більше місце в різних сферах життя суспільства.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
6  
Користувачів 772
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация