Поиск по сайту

Тенденції сучасного світового розвитку


Тенденції сучасного світового розвитку


В останні десятиліття особливо чітко проявили себе деякі нові тенденції і проблеми соціального, економічного, політичного та культурного розвитку загальносвітового характеру, які виникають на цій основі. Це насамперед процеси глобалізації в економічній і культурній галузях, інформаційна революція та створення світових інформаційних мереж, екологічна загроза самому існуванню людського суспільства.

Глобалізація. Цим поняттям зазвичай позначають процеси становлення більш-менш єдиних загальносвітових систем в економіці, технології, інформації, політиці і т.д. У результаті таких процесів країни і народи стають не тільки взаємопов'язаними між собою, а й взаємозалежними.

Глобалізація як одна з провідних тенденцій сучасного світу стимулює ріст і прогрес у сфері економіки, технології, інформаційних систем, несе величезний потенціал соціальних (і культурних) змін. Вона формує в різних країнах нове, в значній мірі уніфіковане сприйняття дійсності, новий стиль життя людей, нові цінності і таким чином сприяє підтягування країн, що розвиваються до рівня сучасної цивілізації.

Інформаційна революціяУ чисто технічному плані зазвичай виділяють наступні елементи інформаційної революції:

 • винахід і широке поширення телебачення;
 • поширення не тільки провідного, а й радіотелефонного зв'язку;
 • винахід і широке використання оптичного кабелю;
 • винахід комп'ютера, персонального комп'ютера і широка комп'ютеризація сучасного суспільства;
 • використання в цілях радіо-і телезв'язку штучних супутників Землі;
 • побудова всесвітньої системи Інтернету.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
5  
Користувачів 814
Наши партнеры
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация