Поиск по сайту

Статистичні взаємозв’язки та їх аналіз


Статистичні взаємозв’язки та їх аналіз


Розрізняють два види залежностей: функціональні (прикладом яких можуть служити закони Ньютона в класичній фізиці) і статистичні. Закономірності масових громадських явищ складаються під впливом безлічі причин, які діють одночасно і взаємопов'язано.

Вивчення такого роду закономірностей в статистиці і називається завданням статистичної залежності. У цій задачі корисно розрізняти два аспекти: вивчення взаємозалежності декількох величин та вивчення залежності однієї або більшої кількості величин від інших. В основному перший аспект пов'язаний з теорією кореляції (кореляційний аналіз), другий - з теорією регресії (регресійний аналіз).

В основі регресійного аналізу статистичної залежності ряду ознак лежить уявлення про форму, напрямку і щільності взаємозв'язку.

 

 


Україна – сучасні технологічні інновації в емпіричних дослідженнях


За останнє десятиліття відбувся суттєвий стрибок у технічному забезпеченні роботи соціолога.

Швидке просування в наше життя персональних комп'ютерів і заснованих на їх використанні технологій докорінно змінило можливості і стиль роботи дослідника.

Перше і головне достоїнство їх у тому, що вони - справді «персональний» інструмент в руках людини на зразок ручки, калькулятора. Вони дозволяють, не звертаючись до програмістів та інших фахівців, самостійно і ефективно виконувати складні роботи.

Програмне забезпечення - друга невід'ємна частина цих інновацій. Розвинуте програмне забезпечення також дозволяє вирішити велику частину стандартних завдань.

І нарешті, відносно невисока вартість робить всі ці технологічні нововведення доступними для невеликих дослідних груп, змінюючи організаційні принципи самої дослідницької роботи.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 745
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация