Поиск по сайту

Методи прогнозування


Методи прогнозування


У наш час, за оцінками фахівців, нараховується понад 200 різних методів прогнозування. З них на практиці використовується не більше 15-20.

Метод колективної генерації ідей ("мозкової атаки"). Передбачає формування групи учасників з високим рівнем загальної ерудиції (не більше 15 осіб).

Метод "Дельфі". Отримав назву від давньогрецького міста Дельфі, в якому мешкали оракули (мудреці); розглядається вченими як один з найефективніших експертних методів. Визначається трьома основними особливостями:

1) анонімністю експертів;

2) використанням результатів попереднього туру опитувань;

3) статистичною характеристикою групової відповіді.

- індивідуальне передбачення експерта — використання оцінок "експерта-лідера" в певній сфері прогнозування;

- історична аналогія, заснована на перенесенні закономірностей розвитку схожих подій за часом чи з інших сфер знання;

- статистичне моделювання — розроблення й аналіз моделей, які створюються на базі статистичного

За ступенем формалізації всі методи прогнозування можна розділити на: 1) інтуїтивні і 2) формалізовані.

Серед конкретних методів прогнозування зазвичай виділяють: екстраполяцію; інтуїтивні (експертні) методи, морфологічний аналіз; прогнозний сценарій; прогнозний граф і «дерево цілей»; матричний метод; математичні методи прогнозування.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
0  
Користувачів 386
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
На якому ти курсі ?