Поиск по сайту

Лобізм. Клієнтелізм. Корпоративізм


Лобізм. Клієнтелізм. Корпоративізм


Лобізм (або представництво інтересів) – система і практика реалізації групових інтересів шляхом організованого впливу на законодавчу та адміністративну діяльність органів державної влади.

Це цілі системи контор та агентств великих монополій при органах влади. Їхня робота - у відстоюванні інтересів приватних компаній у законодавчій сфері.

Корпоративізм припускає наявність формальних організацій, іменованих корпораціями, в рамках яких представники тих чи інших форм економічної діяльності (власники, працівники, технічні фахівці і т. д.) і представники держави об'єднують свої зусилля в пошуку взаємоприйнятних рішень, які працювали б на благо нації в цілому. Такого роду корпорації виконують роль посередника між державою та її громадянами.

Патронажно-клієнтельні стосунки базуються на обміні благами між суб'єктами з неоднаковими суспільним статусом і силою впливу: сильний, або патрон, пропонує захист (протекцію) і доступ до дефіцитних ресурсів (земля, робочі місця, квартири в колишньому СРСР) клієнтові; клієнт, у свою чергу, надає підтримку чи послуги патронові (робота, виборчі голоси).


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
4  
Користувачів 1079
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация