Поиск по сайту

Суб’єкти міжнародної системи


Суб’єкти міжнародної системи


Суб’єктами (акторами) базового рівня виступають держави, міждержавні об’єднання, міжнародні інституції, а також спектр порівняно нових суб’єктів недержавного рівня, що розширюється. При цьому суб’єкти міжнародних відносин не тотожні суб’єктам міжнародного права.

Суб'єктами політики світового масштабу є міжнародні організації, блоки і союзи, які співробітничають або протистоять один одному. Вони створюються на основі спільності інтересів країн-учасниць для реалізації певних економічних і військово-політичних завдань.

Залежно від територіальної ознаки і напрямком діяльності субєкти міжнародних відносин поділяються на:

 • універсальні міжнародні організації (ООН);
 • міжрегіональні організації
 • регіональні організації і блоки. Всього на світі нараховується шістдесят організацій подібного типу, наприклад, Європейський Союз, СНД та ін.
 • субрегіональні організації, наприклад, Бенілюкс, що об’єднує Бельгію, Нідерланди і Люксембург.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
4  
Користувачів 1079
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация