Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Об’єднання громадян в Україні


Об’єднання громадян в Україні

Об’єднання громадянце добровільні громадські
формування, створені на основі єдності інтересів їх членів для спільної реалізації
та захисту своїх прав і свобод. У сучасних демократичних державах, до яких належить
і Україна, створюється і функціонує значна кількість об’єднань громадян. Порядок
утворення і функціонування об’єднань громадян регулюється Законом України “Про
об’єднання громадян”.

Стаття
36 Конституції України закріплює право громадян України на свободу об’єднання в
політичні партії та громадські організації для здійснення й захисту своїх прав і
свобод і задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.
При цьому ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об’єднання громадян
чи обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських
організацій.

Діяльність
об’єднань громадян носить найрізноманітніший характер. Її може бути спрямовано на
участь у розробленні державної політики, розвиток науки, культури, відродження духовних
цінностей, розв’язання конкретних соціальних проблем окремих категорій і груп громадян,
здійснення благодійної діяльності, охорону навколишнього природного середовища,
обумовлено спільністю професійних та інших інтересів громадян тощо.

Одним
із критеріїв класифікації об’єднань громадян може слугувати мета їх діяльності.
Так, у Законі України «Про об’єднання громадян» від 16 червня 1992 р. наведено чітке
визначення різновидів об’єднань громадян — політичних партій і громадських організацій.
У свою чергу згідно із Законом України «Про політичні партії в Україні» політичною
партією визнається зареєстроване відповідно до закону добровільне об’єднання громадян
— прихильників відповідної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, яка
має за мету сприяння формуванню й вираженню політичної волі громадян, участі у виборах
та інших політичних заходах.

На
відміну від політичної партії, громадською організацією є об’єднання громадян, створене
для задоволення й захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових,
національно-культурних, спортивних та інших інтересів.

Діяльність об’єднань громадян різноманітна. Вона може бути спрямована на участь у розробці державної політики, розвиток науки, культури, розв’язання соціальних проблем окремих категорій та груп громадян тощо.

Одним з найпоширеніших варіантів класифікації об’єднань громадян є застосований у Законі України “Про об’єднання громадян” розподіл об’єднань громадян на політичні партії та громадські організації.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+