Поиск по сайту

Психологічні парадигми дослідження політичних конфліктів


Психологічні парадигми дослідження політичних конфліктів


Політичний конфлікт - це зіткнення, протиборство різних соціально-політичних сил, суб'єктів політики в їх прагненні реалізувати свої інтереси, пов'язані з боротьбою за здобуття або утримання влади, обумовлене протилежністю їх політичних інтересів і цінностей.

У політологічній традиції існує кілька основних методологічних підходів до вивчення конфліктів, пов'язаних з різними парадигмами політичної науки.

Натуралістична парадигма пояснює природу політики, виходячи з домінуючого значення позасоціальних факторів, які мають вроджений і по суті незмінний для людини і суспільства характер.

Біополітика - пояснює існування конфлікту в політичному житті суспільства наявністю і домінуванням у людини інстинктивних властивостей і природної агресивності, що виявляється в боротьбі за володіння життєвими ресурсами.

Геополітика - конфлікт як прояв і спосіб реалізації політичних інтересів цілих держав у забезпеченні сприятливих для них географічних переваг. Прагнення великих держав до захоплення територій, боротьба за вихід до моря або прагнення невеликих за розміром країн до нейтралітету .

Психологізаторство. Психологічні властивості людей розглядаються як головна складова частина виникнення, розвитку і закінчення конфліктів. Таким чином, в рамках натуралістичної парадигми політичний конфлікт розглядається як природне явище людського життя.

Соціальна парадигма розглядає характер політичних процесів у суспільстві в тісному взаємозв'язку з зовнішніми по відношенню до політики факторами (економічними, соціальними, ідеологічними та ін.)

Р. Моор, Г. Макдональд розцінюють право як системо утворюючий стрижень суспільства, що забезпечує рівновагу всіх інститутів. Тому від його досконалості залежить наявність або відсутність політичних конфліктів. право здатне запобігти конфлікту або забезпечити його дозвіл.

Раціонально-критична парадигма прагне пояснити природу політичної взаємодії людей не зовнішніми по відношенню до політики факторами (природними, загальносоціальні або економічними), а її внутрішніми причинами і властивостями. Так, незалежно від конкретної історичної епохи і панують у суспільстві соціально-економічних відносин політичний конфлікт грає, з точки зору раціонально-критичної парадигми, одну і ту ж роль - він є внутрішнім двигуном розвитку людської цивілізації.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 889
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация