Поиск по сайту

Державно-правові конфлікти як різновид політичних конфліктів


Державно-правові конфлікти як різновид політичних конфліктів


Державно-правові конфлікти виникають на державному рівні, серед органів державної влади. Вони тісно пов’язані з політичними конфліктами, оскільки сферою їх прояву є політична система суспільства, але на відміну від останніх вони сконцентровані у ядрі цієї системи – державі.

На сьогоднішній момент існує два напрями вивчення конфліктності у державно-правовій сфері. Прихильники першого вважають, що державно-правові (конституційні) конфлікти мають бути розглянуті як юридичні конфлікти, а отже, і досліджуватись у межах такої галузі конфліктології, як юридична конфліктологія. Інші дослідники пропонують аналізувати такі конфліктні протистояння в межах політичної конфліктології, зважаючи на те, що державно-правові конфлікти є особливим типом саме політичних конфліктів.

Державно-правовий конфлікт – конфліктні протистояння, які виникають з приводу здобуття, реалізації та збереження у своїх руках публічної влади.

Серед основних і поширених видів державно-правових конфліктів слід назвати конфлікт між гілками влади, між республіканськими і місцевими владними структурами, конфлікти у парламентській діяльності.

Наявність державно-правових конфліктів зумовлена низкою загально соціальних і юридичних чинників:

 • відхід від однієї панівної ідеології, від керівництва суспільством однією політичною партією до політичної й ідеологічної різноманітності;
 • відсутність достатнього комплексу організаційно-правових механізмів розв’язання конфліктів між різними суб’єктами державно-правових відносин;
 • прагнення законодавчої, виконавчої гілок влади, глави держави одержати для себе якомога більше владних повноважень;
 • порушення суб’єктами державно-правових відносин норм Конституції і законів, міжнародно-правових актів, ратифікованих парламентом;
 • різне тлумачення гілками влади конституційних норм.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 729
Наши партнеры
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация