Філософське значення проблеми буття. Буття, матерія, субстанція


Філософське значення проблеми буття. Буття, матерія, субстанція


Проблема буття – одна з перших проблем, які намагається розв’язати філософія.

Виходячи з історії філософії - існує 3 основні концепції буття:

1. Матеріалістична, яка ототожнює буття з матеріальним сущим;

2. Ідеалістична, що ототожнює буття з мисленням (ідеальним сущ.) (н.д: одні гинуть «за метал» тобто матеріальне, інші – за честь і коханя (тобто ідеальне);

3. Некласична, що протеставляє буття як процесуальність, мінливість, незавершеність сущому, як усталеному, оформленому, завершеному. Матерія та ідеал. Концепції тяжіють до об’єктивізму (прагнуть розглядати буття з об’єктивного погляду, з позиції близької до науки); некласична предст. У феноменології та екзистенціалізмі – суб’єктивізм, визн. буття через свідомість та існ. людини.

Виділяють різні сфери буття (за Груссерлем): матеріально-просторовий світ, живі істоти, людина і соціальний світ, свідомість (психіка), формально-логічні предмети, матеріально-змістовні поняття, цінності, світ фантастичних утворень.

Матерія - це філософська категорія, що означає об’єктивну реальність, тобто світ речей, властивостей, відносин, станів і процесів, що відображаються людськими відчуттями і існують незалежно від них. Матерія не сотворима, не ліквідується, матерія вічна і безкінечна і якісно, і кількісно, і має здатність будь-яких форм відображення. Матерія як загальна субстанція – субстрат будь-яких речей, їх властивостей, відносин і форм руху.

Отже, матерія має властивість саморуху і форм руху. Субстанція – дещо незмінне, що існує завдяки самому собі і в самому собі, а не завдяки іншому і не в іншому. Субстанційність матерії виражається у взаємозв’язку суті і явища, різноманітного і єдиного, сутності й існування, єдності, основи і того, що обґрунтовується. Матерія як субстан. Є єдністю багатоманітності. Атрибутами матерії як субстанції є системність, рух, простір і час.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4285
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 20
Наші партнери
Оновлення new
  • Поняття злочину
  • Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Поняття злочину в кримінальному законі є універсальною і фундаментальною категорією :
  • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
  • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
  • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
  • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
  • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
Інформація
Голосування
Звідки Ви дізнались про сайт ?