Емпіричне і теоретичне у пізнанні. Факт, ідея, гіпотеза і теорія


Емпіричне і теоретичне у пізнанні. Факт, ідея, гіпотеза і теорія


Емпіричний рівень пізнання базується на чуттєвому. Методи емпіричного пізнання: спостереження, експеримент, аналогія. Це знання отримане за допомогою досвіду і має справу з індивідуальними властивостями об’єкту. Основою емпіричного знання є факт (подія, явище, те, що відбулося). Теоретичний рівень пізнання базується на раціональному. Методи теоретичного пізнання: аналіз, синтез, індукція, дедукція, ідеалізація, сходження від абстрактного до конкретного. Це знання отримане за допомогою розуму (логічного мислення) і має справу з загальними, необхідними, закономірними властивостями об’єкту. Теоретичне знання має справу з теорія (теоретичними законами) Теоретичний рівень пізнання включає в себе: ідея, гіпотеза, проблема, теорія. Ідея – логічна форма відображення, певні зв’язки, котрі спрямовані на їх практичне втілення. Поєднує у собі реальну дійсність, суб’єктивну мету, а також бажання її реалізувати.

Ідея виконує ряд функцій:

 • підсумовує досвід попереднього процесу пізнання;
 • синтезує знання у цілісну систему;
 • виконує роль активних евристичних принципів (дещо нове)
 • спрямовує пошук нових шляхів вирішення проблем.

Ідеї можуть бути: істинними, хибними, конкретними, абстрактними. Ідея оформлюється у вигляді проблеми. Перехід від ідеї до гіпотези – здогадання знання важлива форма розвитку науки – є формою розвитку пізнання, засобом переходу від невідомого до відомого, від незнання до знання, від неповного до повного знання.

Гіпотеза повинна відповідати ряду вимог:

 • повинна пояснювати коло явищ для аналізу яких вона визивається;
 • повинна бути простою, зрозумілою і логічною;
 • повинна бути розрахована на можливість практичного підтвердження.

Гіпотези можеть бути достовірними і недостовірними. Теорія - змістовна сис-ма знань, котра об’єдную деяку сукупність явищ та процесів на відміну від гіпотези. Теорія завжди є знанням достовірним і перевіреним практикою.

Наукова теорія виконує 2 основні функції:

 1. систематизація знань;
 2. відкриття шляхів до пошуку нових знань.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4285
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 20
Наші партнери
Оновлення new
 • Поняття злочину
 • Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Поняття злочину в кримінальному законі є універсальною і фундаментальною категорією :
 • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
 • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
 • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
 • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
 • Умови застосування видачі або передачі злочинця
 • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
 • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
 • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
Інформація
Голосування
Чи подобається Вам новий дизайн ?