Реклама від Google

Реклама від Google


Категорія: Філософія (Шпаргалки)


Природні передумови, причини та умови становлення і розвитку соціуму


Карл Поппер: Історична закономірність не існує. Історицизм - це уявлення про існування історичної необхідності. Розвиток суспільства як природньо-історичний процес. Природний процес - це процес під-чинение об'єктивним законам. Історичний процес - процес, коли передумови-розсилання знімає сама себе в своєму іншому, зберігає себе в ньому як необхідна ус-ловие подальшого розвитку.

Розвиток суспільства - це зміна його структури в часі. Його структура: виробничі, економічні, політичні, соціальні відносини, духів-ва сфера життя суспільства.

Основою суспільного розвитку є матеріальне виробництво, його харак-тер в значній мірі визначає структуру суспільства, і його існування обов'язково. Товариство конфліктно, різнорідно (тривале існування ідеї про єдність всіх людей у суспільстві).

Розвиток суспільства відбувається завдяки його конфліктності, внутрішньої проти-воречівості - це не обов'язково прогрес, може бути і регрес. За існуючої організації суспільного життя багато проблем (еколо-ня, демографічні) не можуть бути дозволені і можуть бути тільки усу-гублю, для їх вирішення потрібен новий порядок, організація суспільного жит-ні. Зміна таких порядків і є суспільний розвиток.

Суспільство (від лат. Societas - соціум, соціальність, соціальне) - у шірокм сенсі: сукупність всіх способів взаємодії та форм об'єднання людей, в кіт. Виражається їх всебічна залежність один від одного; у вузькому сенсі: генетично та\або структурно певний тип - рід, вид, підвид і т. п. Загально-ня, постає як історично певна цілісність або як відноси-тельно самостійний елемент подібної цілісності.


Категорія: Філософія (Шпаргалки)
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter