1. Об’єкт та предмет геополітики


Об’єкт та предмет геополітики


Термін "геополітика" складається з двох грецьких слів: geoземляpolitikos — все, що пов’язане з місцем: держава, громадянин тощо.

Термін "геополітика" вперше запропонував шведський учений і політик Р. Челлен, а в своїй головній праці "Держава як форма життя” розробив наукові засади геополітики — вчення про державу як географічний організм, що розвивається у певному просторі.

Об'єкт геополітики – це планетарний простір - тверда суша, вода (моря і океани), повітряна оболонка, яка огортає земну кулю, тобто простір з державами, їх кордонами, ресурсами і т. д.

Предмет геополітики - це взаємовідносини між геополітичними суб'єктами при вирішенні світових і регіональних проблем (з урахуванням впливу всіх видів простору).

До предмета дослідження геополітики належить широке коло питань:

закономірності виникнення, трансформації і функціонування світової геополітичної системи;

чинники, що впливають на трансформації сучасної системи міжнародних відносин;

формування і розвиток геополітичних регіонів різних ієрархічних рівнів;

проблеми територіального розвитку держав, просторові аспекти їх взаємодії на міжнародній арені;

вплив географічних факторів на зовнішню та внутрішню політику держав;


Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter
Статистика
0  
Всього матеріалів 4270
0  
Всього коментарів 1
1  
Користувачів 24
Оновлення new
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України
  • Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
  • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
  • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність становить:  Кримінальний кодекс України , який ґрунтується на:  Конституції України; 
Наші партнери
Інформація
Голосування
Якою мовою Ви розмовляєте ?