Пошук по сайту

55. Україна в геополітичних концепціях євразійства


Україна в геополітичних концепціях євразійства


Представниками євразійства є англійський дослідник М. Маккіндер та американський вчений 3. Бжезинський. Маккіндер сформулював концепцію хартлендусерединної землі, — що географічне існує як євразійський простір, або Євразія. Остання оцінювалася Маккіндером як гігантська природна міць, непроникна для морських імперій і багата природними ресурсами, і внаслідок цього — як «вісь світової політики». Позиція Маккіндера викладена в таких тезах: хто контролює Східну Європу, хто контролює хартленд, той контролює Світовий острів (Євразія + Африка), хто контролює Світовий острів, той контролює увесь світ.

3. Бжезинський у своїй праці «Велика шахівниця. Панування Америки та її геостратегічні імперативи» (1997) викладає основні положення євразійської геостратегії США. Остання, згідно з Бжезинським, є продовженням геостратегії нацистської Німеччини, бо так само націлена на Хартленд. Головна геополітична мета США — контроль над Євразією, що являє собою шахівницю, головні гравці якої розташовані на заході (Німеччина, Франція), сході (Китай), півдні (Індія) та центрі (Росія). Головний геополітичний приз у цій грі — це простір «чорної дірки», куди належать Росія, Україна та Білорусія, а точніше — східнослов'янський світ.

Євразійство — це спроба, створити концепцію управління континентом на основі того, що «нерухома платформа» (тобто Росія, яку називають «вузлом євразійства») ніби є центром впливу на інші країни континенту внаслідок свого географічного положення. Ідею євразійства для потреб німецької могутності використовує Карл Гаусхофер. Услід за Гаусхофером євразійство розуміється Савицьким як євразійський центризм, де Росії належить особлива, виняткова роль. Ця теза заявлена так само послідовно, як і у німецьких геополітиків (проект Карла Гаусхофера), котрі значною мірою вплинули на військову стратегію Гітлера. Другу світову війну з погляду геополітики можна розглядати як боротьбу головних центрів євразійства — Німеччини та Росії (СРСР) за панування на континенті. СРСР виявився переможцем у цій «євразійській» війні, але у свою чергу програв атлантистам у «холодній війні».

Сучасні американські геополітичні концепції вказують на двоїсте геополітичне становище сучасної України. З одного боку, зазначається, що Україна посідає важливе геополітичне становище, являє собою головний аванпост перед Євразією. Разом з тим потенційно українське розташування загрозливе з огляду на можливість опинитися між молотом і ковадлом у разі зростання тиску в її геополітичному довкіллі. Основний зміст і особливості геостратегії України визначаються як об'єктивною геополітичною ситуацією, так і прагненням нашої країни до політичної стабільності, зміцненням своєї безпеки, одержанням необхідної допомоги в проведенні політичних і соціально-економічних реформ. За таких умов відбувається затвердження пріоритету європейського геополітичного вектора.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
1  
Користувачів 325
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Чого бракує сайту ?