Пошук по сайту

Монтеск?є про фізичні і моральні чинники державо- і правоутворення


Монтеск?є про фізичні і моральні чинники державо- і правоутворення


Розглядаючи виникнення політично організованого суспільства Монтеск?є відводив важливу роль фізичним і мораль­ним причинам, що впливають на громадське життя, принципи правління і законодавство. Насамперед — географічним факто­рам: клімату, розміру і розташуванні країни, чисельності її на­селення, якості ґрунтів і т.п. З розвитком цивілізації в дію всту­пають моральні фактори: спосіб життя, вдачі і звичаї її народів, їх релігія, ступень свободи в державі тощо. «Моральні причини більш впливають на загальний дух, загальний характер нації і повинні більш враховуватися при виявленні загального духу в порівнянні з фізичними причина­ми».

Важливу роль у виявленні духу законів різних держав відіграють фізичні властивості країни: її клімат, ґрунти, розміри, ландшафт та ін.

Клімат впливає на природу людини, її пристрасті, риси характеру, здібності розуму. У країнах із гарячим кліматом організм людини - слабкий, тіло втрачає силу, організм людини - байдужий, усі її нахили набувають пасивного характеру. Рабство таким людям видається легшим, ніж зусилля розуму, необхідні для того, щоб управляти собою. За таких умов можливі деспотичні закони, які обмежують свободу людей, а релігійні норми матимуть більше значення для регулювання відносин між людьми.

І навпаки, в країнах із холодним кліматом організм людини - міцний, люди - мужні та здатні захищати свою свободу, що веде до республіканських законів.

У наш час, у державно організованому суспільстві, основними факторами, які визначають законодавство, є природа і принцип правління.

На зміст позитивних законів впливають також розміри країни. Велика територія держави веде до виникнення в країні деспотичних законів, тоді як середні й малі розміри держави передбачають республіканські й монархічні закони.

На дух законів країни впливає й ландшафт. У гірській країні створюється республіканське законодавство, в рівнинній - аристократичні або монархічні закони.

Для визначення духу законів має значення й характер ґрунтів. Якщо ґрунт - родючий, то населення такої країни робить коло землі, що зумовлює монархічні або деспотичні закони. Селяни, які складають основну частину населення країни, менш ревниві до своєї свободи: вони дуже зайняті своєю працею.

Ще одним важливим фактором, який впливає на законодавство країни, є спосіб життя народу. Філософ не раз звертав увагу законодавця на ті способи, якими різні народи добувають собі засоби до життя - хліборобство, скотарство, торгівля, мореплавання і т. ін. Наприклад, у державах, в яких населення зайняте мореплавством, закони повинні забезпечити політичну свободу громадянам і мати республіканський характер.

На зміст законів впливає й чисельність населення. У країнах із численним населенням мають бути в наявності закони, які регулюють виїзд людей за межі країни. А там, де кількість людей у державі є незначною, мають бути закони, які заохочують збільшення населення.

Одним із факторів, що впливає на законодавство країни, Монтеск?є назвав релігію. Релігія магометанська відповідає деспотичним законам, тоді як християнська релігія передбачає республіканські або монархічні закони.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4383
0  
Всього коментарів 21
4  
Користувачів 615
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Чи доводилося Вам стикатися з випадками корупцiї у ВНЗ?