Мобільна версія
Категорія: Конституційне право (Шпаргалки)


Кабінет Міністрів України - склад та компетенція


Конституція визначає, що Кабінет Міністрів є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Він складається з Прем’єр-міністра, Першого віце-прем'єр-міністра, трьох віце-прем'єр-міністрів, міністрів.

Прем'єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України. Президент може подавати кандидатуру на цю посаду тільки за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України. У своїй діяльності він керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України. Верховна Рада України схвалює Програму діяльності уряду, контролює її шляхом затвердження щорічного бюджету, а також здійснюючи законодавче регулювання.

Правовими актами Кабінету Міністрів України згідно ст. 117 Конституції є постанови і розпорядження.

Постанови - нормативні акти вищої юридичної сили, що приймаються у колегіальному порядку з важливих і принципових питань державного управління на основі і на виконання законів.

Розпорядження Кабінету Міністрів видаються Прем'єр-міністром або віце-прем'єр-міністром одноособово для вирішення питань оперативного характеру.

Компетенція Кабінету Міністрів України:

  • забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України;
  • вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;
  • забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;
  • розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України;
  • забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до закону;
  • розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання;
  • здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
  • організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи;
  • спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади;
  • виконує інші функції, визначені Конституцією та законами України, актами Президента України.


Категорія: Конституційне право (Шпаргалки)
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter