Мобільна версія
Категорія: Конституційне право (Шпаргалки)


Місцеві державні адміністрації


Відповідно до ЗУ "Про місцеві державні адміністрації" виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

Місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади.

Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою.

Принципи діяльності місцевих державних адміністрацій:

Місцеві державні адміністрації діють на засадах:

  1. відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність;
  2. верховенства права;
  3. законності;
  4. пріоритетності прав людини;
  5. гласності;
  6. поєднання державних і місцевих інтересів.

Акти місцевих державних адміністрацій:

Акти місцевих державних адміністрацій, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"

Правові засади діяльності місцевих державних адміністрацій:

Правовий статус місцевих державних адміністрацій встановлюється Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.

Місцеві державні адміністрації у своїй діяльності керуються Конституцією України, цим та іншими законами України, актами Президента України, щорічним посланням Президента Українидо Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, актами Кабінету Міністрів України.


Стаття 8. Голови місцевих державних адміністрацій

Місцеві державні адміністрації очолюють голови відповідних місцевих державних адміністрацій.

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України на строк повноважень Президента України.


Питання, що вирішуються місцевими державними адміністраціями:

До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією ізаконамиУкраїни,належитьвирішення питань:

1) забезпечення законності,охорони прав,свобод і законних інтересів громадян;

2) соціально-економічного розвитку відповідних територій;

3) бюджету, фінансів та обліку;

4) управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики;

5) промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв'язку;

6) науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, сім'ї, жінок, молоді та неповнолітніх;

7) використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;

8) зовнішньоекономічної діяльності;

9) оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;

10) соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати.


Категорія: Конституційне право (Шпаргалки)
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter