Пошук по сайту

Функції конституційного права


Функції конституційного права


Наука конституційного права має характерні функції, що визначаються насамперед її предметом. У них розкривається сутність, призначення, роль конст. права для правотворчої і правозастосовної діяльності.

Наука конституційного права реалізує кілька взаємопов'язаних між собою функцій, а саме: політичну, ідеологічну, прогностичну, комунікативну, експертну.

Політична функція спрямована на формування політичних переконань і орієнтацій у суспільстві, на становлення високої політико-правової культури, без якої не існує ні цивілізованого суспільства, ні правової держави.

Ідеологічна функція полягає в тому, що вона аналізує ідеї і цінності, які втілено у чинній Конституції України, а також ідеї і цінності, які бажано було б втілити в державно-правову практику.

На сучасному етапі зростає роль прогностичної функції. Це пов'язано насамперед із формуванням нової правової системи України, основою якої є конституційні норми. Підвищується значення соціального і юридичного прогнозування в стратегії законотворчого і в цілому нормотворчого процесу, прогнозування розвитку конституційного процесу, сприйняття населенням республіки державно-правових новацій.

Комунікативна функція пов'язана з інформаційними відносинами, з формуванням суспільної оцінки діяльності державних і самоврядних органів, розвитком конституційного процесу в державі.

Експертна функція проявляється в тому, що фахівці з конституційного права дедалі частіше залучаються до виконання експертиз проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з конституційного права


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
3  
Користувачів 530
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Чи подобається Вам новий дизайн ?