Соціально-територіальне суспільство


Соціально-територіальне суспільство


Соціально-територіальна спільність — це група людей, що проживають на певній території, між якими виникають соціально-культурні зв?язки завдяки однорідності об?єктивних умов їх життєдіяльності. До таких об?єктивних умов можна віднести географічні, кліматичні, соціокультурні особливості проживання людей.

Людей, що належать до однієї соціально-територіальної спільності, характеризує те, що всі вони мають притаманні лише їм однакові риси у ставленні їх до обжитої ними території, що виявляється у стійких економічних (господарських) зв?язках, однорідності умов їхнього проживання у специфіці ведення господарства і побуту.

Соціально-територіальні спільності розрізняються між собою за розмірами території, густотою населення, особливостями соціального, економічного та культурного розвитку, соціальним та національним складом, географічним положенням та кліматичними умовами.

Соціально-територіальні спільності поділяються на декілька видів:

 1. адміністративно-територіальні спільності;
 2. регіональні спільності;
 3. типи поселень.

Адміністративно-територіальні спільності — це спільності, утворені на основі політико-адміністративного або адміністративно-територіального поділу.

У різних країнах адміністративно-територіальні спільності мають особливу специфіку, відрізняються за формою, розміром, призначенням і назвою. Так, у США, Індії, Бразилії основні територіальні спільності — штати, у Німеччині — федеральні землі. В Україні адміністративно-територіальними спільностями виступають 24 області, Автономна Республіка Крим.

Регіональні спільності — це територіальні спільності, що формуються і розвиваються в окремих регіонах.

Регіоном називається територіальна одиниця, яка складає єдиний територіально-господарчий комплекс і для якої характерні певні господарські і культурні зв?язки.

Типи поселень — це історично утворені, обумовлені поділом праці форми соціальної і просторової організації суспільного виробництва та проживання населення.

До типів поселень, у першу чергу, відносяться сільські і міські поселення, які є об?єктом вивчення спеціальних соціологічних теорій - соціології села і соціології міста.


Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter
Статистика
0  
Всього матеріалів 4269
0  
Всього коментарів 1
0  
Користувачів 22
Оновлення new
 • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
 • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
 • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
 • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
 • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
 • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
 • Законодавство України про кримінальну відповідальність
 • Законодавство України про кримінальну відповідальність становить:  Кримінальний кодекс України , який ґрунтується на:  Конституції України; 
 • Структура (система) Кримінального кодексу України (КК України)
 • Кримінальний кодекс України складається з двох взаємопов’язаних частин: Загальної та Особливої, кожна з яких у свою чергу, складається із розділів, а
Наші партнери
Інформація
Голосування
Якою пошуковою системою Ви користуєтесь ?