Пошук по сайту

Соціально-територіальне суспільство


Соціально-територіальне суспільство


Соціально-територіальна спільність — це група людей, що проживають на певній території, між якими виникають соціально-культурні зв?язки завдяки однорідності об?єктивних умов їх життєдіяльності. До таких об?єктивних умов можна віднести географічні, кліматичні, соціокультурні особливості проживання людей.

Людей, що належать до однієї соціально-територіальної спільності, характеризує те, що всі вони мають притаманні лише їм однакові риси у ставленні їх до обжитої ними території, що виявляється у стійких економічних (господарських) зв?язках, однорідності умов їхнього проживання у специфіці ведення господарства і побуту.

Соціально-територіальні спільності розрізняються між собою за розмірами території, густотою населення, особливостями соціального, економічного та культурного розвитку, соціальним та національним складом, географічним положенням та кліматичними умовами.

Соціально-територіальні спільності поділяються на декілька видів:

 1. адміністративно-територіальні спільності;
 2. регіональні спільності;
 3. типи поселень.

Адміністративно-територіальні спільності — це спільності, утворені на основі політико-адміністративного або адміністративно-територіального поділу.

У різних країнах адміністративно-територіальні спільності мають особливу специфіку, відрізняються за формою, розміром, призначенням і назвою. Так, у США, Індії, Бразилії основні територіальні спільності — штати, у Німеччині — федеральні землі. В Україні адміністративно-територіальними спільностями виступають 24 області, Автономна Республіка Крим.

Регіональні спільності — це територіальні спільності, що формуються і розвиваються в окремих регіонах.

Регіоном називається територіальна одиниця, яка складає єдиний територіально-господарчий комплекс і для якої характерні певні господарські і культурні зв?язки.

Типи поселень — це історично утворені, обумовлені поділом праці форми соціальної і просторової організації суспільного виробництва та проживання населення.

До типів поселень, у першу чергу, відносяться сільські і міські поселення, які є об?єктом вивчення спеціальних соціологічних теорій - соціології села і соціології міста.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
3  
Користувачів 348
Наші партнери
Оновлення new
 • Подання доказів у цивільному процесі
 • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
 • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
 • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
 • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
 • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
 • Достатність доказів у цивільному процесі
 • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
 • Допустимість доказів у цивільному процесі
 • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Як Ви оцiнюєте рiвень освiти, який отримуєте у ВНЗ?