Соціальна динаміка особистості: соціалізація та активність


Соціальна динаміка особистості: соціалізація та активність


Особистісна динаміка розглядається в соціології двояким чином: з одного боку, як зовні обумовлена діяльність людини, здійснювана в процесі соціалізації, а з іншого - як її власна активність.

Людина формується як особистість і суб'єкт діяльності в ході соціалізації. Під соціалізацією розуміється процес освоєння індивідом соціальних норм і ролей, прийнятих у даному суспільстві, за допомогою як власної активності, так і «чужої» (вплив батьків, навчання та ін.)

За часом здійснення соціалізація поділяється на «первинну», триваючу від народження дитини аж до формування зрілої особистості, і «вторинну», яка відбувається вже на стадії соціальної зрілості особистості.

Залежно від віку особистості соціалізація ділиться на ранню, яка виявляється в дитинстві, соціалізацію дорослих людей, пов'язану з освоєнням нових цінностей і норм, недостатньо засвоєних у дитинстві або застарілих, і соціалізацію людей похилого віку, зміст якої складають процеси адаптації, в основному пристосування до старості і до думки про наближення смерті.

Активність – пізнавальне і практичне ставлення особистості до умов життєдіяльності, справ суспільства, що виявляється як у формі суспільно корисної і творчої діяльності, так і у формі антигромадської діяльності. Характеризується високим ступенем інтенсивності здійснення, динамічністю і здатністю робити зміни (перетворення).

Однією з найбільш поширених форм активності особистості виступає її соціальна активність. Це - спосіб існування і розвитку особистості як суб'єкта суспільного життя, заснований на її свідомому чи несвідомому прагненні до зміни соціальних умови і формуванню власних якостей (здібностей, установок, ціннісних орієнтації).


Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter
Статистика
0  
Всього матеріалів 4270
0  
Всього коментарів 1
1  
Користувачів 24
Оновлення new
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України
  • Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
  • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
  • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність становить:  Кримінальний кодекс України , який ґрунтується на:  Конституції України; 
Наші партнери
Інформація
Голосування
Як Ви оцiнюєте рiвень освiти, який отримуєте у ВНЗ?