Пошук по сайту

Конформізм (підлеглість групі)


Конформізм (підлеглість групі)


Конформізм – підпорядкування індивіда під думку більшості, безумовну згоду з позицією оточуючих незалежно від того, чи відповідає це оцінці самої особи; відмова від власної думки, прийняття позиції соціальної групи незалежно від відповідності такої позиції своїм відчуттям, логіці, прийнятим нормам або морально-етичним стандартам.

1. Нормативний вплив групи – підпорядкування її нормам, страх бути відкинутим групою, втратити її підтримку, прагнення заслужити схвалення групи, побоювання бути вигнаним, стати чужим і т. д.

2. Інформаційний вплив – прагнення в умовах неясної ситуації покластися на думку інших, що володіють, імовірно, більш надійною інформацією.

Особливим різновидом конформної поведінки є автоматичне підпорядкування людини команді особи, що володіє (на думку такої людини) владним авторитетом. Експериментально було доведено, що люди здатні заподіяти біль, страждання, навіть зазіхнути на життя іншої людини, керуючись тільки своїм уявленням про те, що той, хто віддає такий наказ має на це право. При цьому власна оцінка змісту такого наказу відсутня, а також, усуваються такі стримуючі мотиви, як почуття жалості, вимоги моралі і т. д.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
0  
Користувачів 391
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Як Ви оцiнюєте рiвень освiти, який отримуєте у ВНЗ?